English (United Kingdom)Nederlands - nl-NLPortuguês (pt-PT)Čeština (Česká republika)
Sunder Komala


Komala se narodila v Brazílii a žil dvacet let v Indii, pracuje jako terapeut a facilitátor v Osho International Meditation Resort. Nyní žije v Rakousku a cestuje po celém světě sdílet své práce.

Základem její práce je mnoho let meditace, sebezkoumání a zpěv, ve spojení s objevování tradic tantry, zenu, súfismu, léčitelského umění a východního psychologického porozumění lidskému myšlení a srdci.
Komala je vystudovanou učitelkou umění, terapeutkou kraniosakrální biodynamiky a výbornou zpěvačkou.

Absolvovala také kurzy transpersonální a meditativní terapie, techniky seberozvoje a bodywork jako například Umění žít, umění zemřít (Die Before You Die), masáž vědomí Hara (Hara Awareness Massage®), intenzivní vědomí (Awareness Intensive), satori, taičchi a čchi kung, prvotní terapie (Primal Therapy) a odstraňování společensky podmíněného sexuálního chování (Sexual Deconditioning), kraniosakrální práce (Cranio Sacral Balancing®), esenciální práce (Essence Work) a vyrovnávání čaker (Chakra Balancing).

Její práci ovlivňuje učení o somatickém prožívání Petra Levina, sexualitě a mužské a ženské polaritě Davida Deida, práce s hlasem (Voicing®) Pratibhy de Stoppanni a vědomé žití a umírání Stephena Levina.

*****

"Život na Cestě Lásky a Vědomí je asi nejlepší vyjádření mé duchovní cesty a zaměření mé práce.

Na cestu jsem se vydala již dávno, se srdcem toužícím nalézt pravdu a porozumět životu a lásce. Tato má touha mě přivedla do Indie a k duchovnímu učiteli Oshovi.

Život v Oshově meditačním středisku mi byl velkou příležitostí dozvědět se více o sobě samé, o životě a ponořit se hluboko do učení o vědomí a meditaci. Mnoho let jsem byla součástí Školy hledání středu a zenových bojových umění (School for Centering and Zen Martial Arts), kde jsem se začala učit terapeutické techniky a vedení skupin. Zde jsem také uvnitř sebe našla vášnivého mnicha, jehož největším potěšením je ponořit se dovnitř sebe a kontemplovat.

Čím hlouběji jsem se dostávala, tím více mě zajímala tajemství života, kouzlo těla a energie, která je v neustálém pohybu uvnitř, okolo a mimo mé tělo. Cesta vědomí mě znovu vede na cestu lásky, kde ostatním nabízím dar súfijské práce Umění žít, umění zemřít (Die Before You Die), která v sobě nese samotnou podstatu těchto dvou cest. Zkoumání umírání pro mě bylo nejlepší školou, jak porozumět lásce a meditaci.

Dalším transformujícím procesem byla výuka masáže vědomí hara (Hara Awareness Massage®), která v sobě spojuje magický ženský proud s přítomností a uzemněním. Prostřednictvím této práce jsem se ponořila hluboko do svého břicha, emocí a ženství a naučila se dotykem komunikovat s tělem a bytím druhého člověka a dostala se do spojení se sílou mé ženské přirozenosti.

Práce intenzivního vědomí „Kdo je uvnitř“, která je nástrojem hledání a nalézání sebe sama a důležitou součástí mé cesty. Začala jsem silně prožívat ony zajímavé polarizované projevy života a že vše ve vesmíru se pohybuje mezi mužským a ženským, pozitivním a negativním, bytím o samotě a spolu s ostatními, nocí a dnem, životem a smrtí. Toto zkoumání mě nadchlo, jelikož je tak „šťavnaté“ a natolik blízké realitě všedního života každého z nás. Odtud vyšla má práce s tantrou a sexualitou, která se dotýká životních otázek našeho nejintimnějšího bytí.

Můj vnitřní proces a studium různých technik mě dovedlo k pochopení, že všechny metody mě přivádějí k sobě samé, pokud je má touha intenzivní a hledání upřímné. O tuto vášeň se dělím při práci ve skupinách po celém světě a tato setkání jsou pro mě tou nejvzácnější příležitostí k učení. Když se lidé sejdou s úmyslem rozšířit obzor svých životů a objevit svou vnitřní realitu, stane se zázrak a všichni, kdo jsou jeho součástí, se promění.

Děkuji všem, kdo byli součástí mé cesty, a zvu vás k tanci a sdílení hloubky a radosti života na cestě Lásky a Vědomí.“  Komala