English (United Kingdom)Nederlands - nl-NLPortuguês (pt-PT)Čeština (Česká republika)
Výcvik pro život - Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center
training

Výcvik pro život je intenzívní proces prozkoumávání a sebe-objevování. Je to cesta hluboko do našeho vnitřního a vnějšího světa.

Cílem této práce je otevřít naplno náš potenciál lidské bytosti, obnovit spojení s naší esenciální přirozeností a uplatnit naše vnitřní objevy v reálném životě.
Pomocí systému čaker budeme prozkoumávat mnoho stránek naší bytosti. Tento systém, tato mapa propojuje ducha a hmotu, mysl a tělo, nebe a zemi. Na této cestě projdeme skrze všechny úrovně zkušenosti: přežití (bytí na živu) a projevení, plynutí a propojení, sílu a energii, lásku a vztahy, komunikaci a tvořivost, vnitřní vizi a intuici, a vědomí.

Budeme pracovat v sedmi modulech, v každém se zaměříme do hloubky na jedno z center – čakru, a vždy ji prozkoumáme také ve vtahu k systému jako celku. Získáte nástroje jak se ve svém každodenním životě kreativně vyjádřit a projevit, jak manifestovat to, co jste objevili a pochopili. Absolvováním celého výcviku si osvojíte dovednosti pro práci s lidmi. K tomu abyste se udrželi v procesu a objevování mezi jednotlivými moduly budou sloužit úkoly a supervize.
Jde o dynamický a sebe-transformující proces.

Moduly jsou koncipovány jako celky samy o sobě a můžete se hlásit na kterýkoli z nich i jednotlivě.

Cesta do úrovní lidského vědomí skrze sedm energetických center. Program celého výcviku má sedm bloků:

1 - Základní čakra – vyživení kořenů

2 - Sakrální čakra – pocity, plynutí a spojení

3 - Solární čakra – síla bytí

4 - Srdeční čakra – láska, vztahy a intimita

5 - Krční čakra – komunikace a tvořivost

6 - Třetí oko – vnitřní vize a intuice

7 - Korunní čakra vědomí a spiritualita


****


base chakra

1. Základní čakra – vyživení kořenů

První čakra je základem čakrového systému. Je to rezervoár, je to základ, který nás podporuje a vyživuje. Je spojena s naším fyzickým tělem a jeho potřebami, s propojením do materiálního světa a s elementem země.

Témata první čakry jsou instinkty přežití, spojení se zemí a životní síla, učení se vyvažovat pohnutky našich instinktů a učení se schopnosti zůstat ve vědomí.

Pokud jsme v nerovnováze, toto centrum se příliš nabije strachem a naše životní síla se stane bezvládná, lhostejná. Když je tato energie osvobozena a transformována znovu se propojíme s naším základním zdravím, pocitem bezpečí a naší živostí.

V tomto modulu:

 • Dostaneme se do kontaktu se silou naší instinktivní energie.
 • Prozkoumáme negativní vzory pro přežití, které se odvíjení od našeho pudu sebezáchovy.
 • Půjdeme do energie našich základních strachů, abychom jim porozuměli a transformovali je na důvěru a projev života.
sacral chakra

2. Sakrální čakra – pocity, plynutí a spojení

Základem druhé čakry je pohyb a spojení. Vztahuje se k plynulosti a beztvarosti elementu vody. V tomto centru prožíváme dualitu, zranitelnou však silnou dimenzi pocitů, rovnováhu mezi energii a tělem, naším vnitřním a vnějším světem.

Tématem druhé čakry jsou emocionální identita, potěšení a sexualita. Pokud naše základní právo cítit není dovoleno, vytváříme v sobě pocity studu a viny a to nám brání přivést naše pocity do vědomí. V tomto centru vstupujeme do světa mezilidských vztahů – ty jsou často propleteny se závislostmi, které se tvoří díky nevyřešeným emocionálním zraněním z dětství.

V tomto modulu:

 • Obnovíme spojení a vyživíme prostor pro naše vnitřní dítě. Naučíme se rozpoznávat a rozumět emocionálním vzorcům, které pocházejí z dětství a formují naše chování v dospělosti.
 • Naučíme se cítit a přijmout naše pocity a emoce, nalézt tvořivý způsob jak se vztáhnout ke svým vlastním emocím i k emocím druhých.
 • Prozkoumáme jak se vztahovat ke svému tělu a potěšení, naučíme se nechat naši energii plynout a rozšířit ji do celého těla, propojit naše vnitřní já s vnějším světem.
 • Ponoříme se do vodní beztvaré říše našeho břicha a naší schopnosti rozšíření se a schopnosti růst skrze změnu.

 


solar chakra

3. Solární čakra – síla bytí

Třetí čakře se někdy říká čakra síly a nalezneme ji v oblasti solar plexu. Mezi její základní kvality patří vůle, rozhodnost, autonomie, asertivita, originalita, radost a elán. Pohybuje se odstředivě směrem ven a je přiřazena elementu ohně.

S touto čakrou učiníme krok vpřed na naší cestě za vlastní jedinečností, která nám dovoluje uplatňovat svou vůli a sílu, abychom žili život, jaký si přejeme. Součástí tohoto procesu je i překonávat nevědomé návyky, jejichž prostřednictvím určují naši identitu ostatní. Postavíme se tváří tvář výzvám, nalezneme odvahu být jedineční, rozšířit své obzory a riskovat odmítnutí, abychom si zachovali pravdu svého bytí.

V solar plexu se setkáme i s dlouhou historií nedorozumění a zneužívání, kdy svou sílu využíváme k soutěžení, porovnávání a odsudkům. Tyto energie si nese každý z nás, vědomě či nevědomě. Můžeme se cítit nesmírně mocně a snažit se uplatňovat kontrolu na vše kolem nás, nebo naopak bezmocně, jako oběť okolností. Jedním z témat třetí čakry je dynamika mezi ovládajícím a ovládaným – oba póly jsou pokřiveným vyjádřením síly, jež přináší pocity utrpení a izolace.

V našem procesu individuace hrají důležitou roli také odsudky a projekce. Projasníme si, s jakými předsudky přistupujeme k ostatním, čímž lépe pochopíme své „Stíny“ – určité části sebe sama, ke kterým se nechceme znát a promítáme je do ostatních. Vymýšlení strategií, jak tyto Stíny zakrýt, nás stojí spoustu energie. Postupně se naučíme, jak Stíny rozpoznat a přijmout. Tím opět nabudeme vlastní celistvosti a napojíme se na výživný zdroj energie, jež nám dodá na jasnosti vidění a soucitu.

V tomto modulu:

 • prozkoumáme radostnou energii moci, síly a vůle dostupnou v solar plexu,
 • naučíme se rozpoznávat různé strategie, které nám v běžném životě slouží jako obranné mechanismy – naše vzorce ovládání či oběti,
 • prozkoumáme fenomén projekce a odsudku – jak a kdy vznikají a jak si tuto energie pozitivním způsobem opět přivlastnit,
 • odkryjeme a vyneseme na světlo svůj Stín a dozvíme se více o vlastních mechanismech potlačování,
 • posílíme a ozdravíme smysl vlastního bytí, naučíme se nalézat hranice a ve správnou chvíli přitakat či odmítnout,
 • vyzkoušíme si, jak vědomé použití moci a síly nám může pomoci uvolnit se a intenzivně milovat.

Třetí čakra a související témata vznikají obvykle ve věku 1,5 až 3 let, kdy se dítě začíná poprvé prosazovat odděleně od své matky.

Správně fungující třetí čakra nám dodává pocit vyspělosti vlastního Já, ve kterém se propojujeme s naší přítomností, důstojností a silou. Zažíváme svobodu a radost z vědomí a vyjádření toho, kým jsme, bez potřeby vnějšího potvrzení.heart chakra

4. Srdeční čakra – láska, vztahy a intimita

Srdeční čakra se pojí s elementem vzduchu. Mezi její základní kvality patří láska, přijetí, něha a soucit.

Srdeční čakra je středem čakrového systému a vyrovnává protiklady: mysl a tělo, Já a druzí, světlo a stín, mužské a ženské, vnitřní a vnější, ego a jednota. Srdce dokáže obejmout vše bez posuzování.

Hlavním tématem čtvrté čakry je vztahování se k ostatním, tedy propojení, soucit a empatie vůči druhým. V soucitu se rozplývají naše sklony posuzovat a odsuzovat a srdce se otvírá.

Nejběžnější překážkou otevřeného srdce je nepřítomnost lásky sám k sobě, která je nezbytností pro blízké vztahy a rovnováhu mezi námi a ostatními. Srdeční čakra se rozpíná do prostoru, otvírá svou náruč a přijímá. Strach a smutek těmto přirozeným reakcím brání a v konečném účinku tuto čakru blokují.

Přijetím a vyjádřením smutku se srdce otevírá a vrací ke své přirozené milující podstatě. Překračujeme dualitu směrem k jemnějšímu přijetí sebe i ostatních.

V tomto modulu:

 • porozumíme potřebám svého srdce, jak bylo raněno a mechanismy, kterými se chrání,
 • naučíme se rozpoznávat své falešné chápání lásky jako romantického milostného vztahu a podíváme se na vznešenější význam lásky,
 • objevíme a rozvineme schopnost srdce propojit se se srdci druhých lidí a veškerého života, který nás obklopuje,
 • prožijeme mocnou léčivou sílu srdce a budeme naslouchat jeho moudrosti a intuici.

Srdeční čakra se formuje obvykle ve věku tří až sedmi let, kdy vzniká naše sociální identita se zaměřením na sebepřijetí. Srdce začne léčit své rány, zbavovat se bolesti, smutku a vzorců lásky, které nás omezují, a my objevíme hlubší podstatu lásky, jež nám přináší hluboký klid a soustředění. Teprve až přestaneme lásku požadovat, můžeme ji dát prostor, nechat ji růst a setkat se se srdcem druhého člověka ve skutečném sblížení.

throat chakra
5. Krční čakra – komunikace a tvořivost

Pátá čakra je umístěna v krku a jejím živlem je „zvuk“ (éter). Představuje naši tvůrčí jedinečnost a odpovídá způsobům, jakými se vyjadřujeme. Podstata této čakry spočívá v hledání rezonance a harmonie se vším, co kolem nás vibruje.

Vyjadřování našeho přirozeného Já nebylo obvykle během výchovy podporováno, často bylo dokonce potlačováno. Proto jsme se naučili vztahovat se ke světu skrze masku své osobnosti a skrze určitý systém víry.

Když se naučíme dávat prostor své vnitřní realitě a vyjadřovat svou pravdu, stáváme se schopnými vědomě komunikovat s vnějším světem, nalézat správná slova a správný výraz, který umožňuje skutečné živoucí setkání.

Jasná komunikace je v přímém vztahu k tvořivosti. Když se začnu znovu propojovat se svým nitrem a jasně vyjadřovat sebe sama ve vnějším světě, skrze má slova, skutky a přítomnost, nejsem už otrokem životních podmínek a událostí, které se dějí v mém životě. Přebírám zodpovědnost a začínám znovu vytvářet svou realitu.

V tomto modulu:

 • Budeme prohlubovat vědomí našeho vnitřního světa, skrze naslouchání dovnitř a vyjadřování směrem ven. Naučíme se naslouchat tomu, co se odehrává uvnitř. Tím, že přitom zůstaneme ukotvení ve svém středu, dovolíme, aby se niterné věci mohly začít hýbat a mohly to být vyjádřeny.
 • Otevřeme se mluvení a poslouchání, zvučení a zpívání, pohybu a tanci – otevřeme naši niternou tvořivost, abychom vyjádřili své hlubší Já osobitým a spontánním způsobem.
 • Naučíme se, jak postupovat při vědomé komunikaci, objevíme jednoduché a účinné nástroje, které vnesou do naší komunikace jasnost a přítomnost.
 • Pozorně prozkoumáme strukturu toho, čemu věříme, zaměříme se na nevědomé vzorce a názory, které si neseme o sobě a o svém vztahu k životu.
 • Pochopíme, jak komunikace může podpořit utváření života, po kterém toužíme.

Vývoj páté čakry probíhá zejména ve věku sedmi až dvanácti let. Naučíme-li se pracovat s komunikací hravě a vědomě, otevřeme náš hlas k tomu, abychom mohli sdělovat svou pravdu a osvobodit svou tvořivost; propojujeme se, rozpínáme se a sjednocujeme se s druhými a znovu vytváříme náš život.


6. Třetí oko – vnitřní vize a intuice
dark blue flowers

Šestá čakra je známá jako „Třetí oko“ a nachází se uprostřed čela mezi obočím. Souvisí také s očima, ušima a epifýzou. Mezi její kvality patří intuice, vhled, symbolické myšlení, abstrakce, imaginace, mimosmyslové vnímání, sny a vize. Jejím živlem je světlo.

Podstatou šesté čakry je schopnost vidět a vnímat s jasností a vizí. Skrze ni se můžeme podívat do svého nitra a vidět sami sebe, přesahující svou vlastní identitu, omezenou mysl a osobní vzorce.

Touto čakrou hledáme světlo vědomí a učíme se zaměřovat toto světlo tak, aby náš pohled byl jasný. Její energie je zachycena v obrazech, myšlenkách a vizích a slouží jako předloha pro samotné uskutečnění.

Je-li šestá čakřa uzavřená, mysl se zužuje, stává se zmatenou, nesoustředěnou a těžko rozlišujeme mezi realitou a fantazií. To vede k nutkavým myšlenkám, omezené imaginaci a neschopnosti sledovat svou vizi.

V tomto modulu :

 • budeme hledat porozumění „podstatě mysli“ a způsob, jak se neidentifikovat s „procesem myšlení“.
 • posílíme intuici, aby se mohla stát hlavním principem, který nás vede na naší životní cestě.
 • začneme rozlišovat Bdělost od Iluze a Jasnost od Zmatení.
 • rozšíříme vnímání naší vnitřní a vnější reality a otevřeme se možnosti zakoušet život z širšího pohledu nežli když jsme omezeni našimi osobními vzorci.
 • odhalíme negativní představy, které máme sami o sobě, a zjistíme, jak ovlivňují realizaci našeho potenciálu.

Šestá čakra se rozvíjí v době dospívání, spolu se schopností symbolického uvažování a abstrakce. Otevírání třetího oka přináší do našeho bytí aspekt, Svědka“ a my začínáme vnímat realitu s větší jasností a vidět skrze hustotu fyzického světa do jemnějších oblastí energie a ducha.
7. Korunní čakra – vědomí a spiritualita
7. chakra

Sedmá čakra, známá jako „Koruna“ je středem čistého vědomí. Je to místo, kde jsme spojeni s veškerým poznáním, mimo hranice prostoru a času. Představuje „Vědomí“, princip na jehož základě fungují všechny čakry, který dokáže vidět, hovořit, milovat, jednat, cítit a žít.

Mezi témata Koruny patří transcendence, moudrost, univerzální identita, porozumění, smysl života, inspirace a duchovní spojení. Ve svém negativním vyjádření se projevuje jako nadměrná závislost na formě a vzhledu.

Nadešel čas spočinout ve vědomí bytí a stát se „svědkem“, který nesoudí ani nehodnotí, nýbrž si jednoduše všímá všeho, co je.

V tomto modulu:
 • poznáme Inspiraci jako hlavní hnací sílu pro změnu a vývoj celého lidstva i každého člověka jednotlivě
 • budeme se ptát po smyslu života, po hlubším významu našeho žití, proč jsme skutečně zde, jaké jsou naše dary, výzvy a potenciál,
 • posvítíme si na svou připoutanost k omezeným strukturám, konkrétním plánům a myšlenkám, které nám brání stát se celistvými v celém svém bytí.
 • prozkoumáme pojmy „meditační technika“, „prožitek meditace“ a „stav meditace“,
 • budeme hloubat nad našimi koncepty boha, vyšší bytosti či božské síly, zbavovat se omezujících přesvědčení o náboženství a objevovat svůj jedinečný vztah k „Duchovnosti“.

Toto centrum se rozvíjí v průběhu celého života, od samého početí. V dospělosti se rozšiřuje s tím, jak se tážeme po smyslu života.
Tady dospíváme k porozumění vztahu mezi vědomím a hmotou, můžeme se volně pohybovat tam a zpět mezi prostorem a formou, tichem a zvukem, prázdnotou a plností, absolutním a relativním. Vstoupíme hlouběji do meditace jako praxe nečinění, ponoříme se do prostoru ticha beztvarého vědomí.
Přes Korunu se dostaneme až na konec naší duhové cesty po sedmi čakrách, a zjistíme že je to jen další krok, kterým se ocitáme na novému začátku.